فرم اطلاعات متقاضیان خدمت افتخاری

دیروز،

پیشینیان ما: امام، شهدا، ایثارگران و خانواده‌های آنان؛

از جان، مال، آبرو، فرزند، آسایش و آرامش‌شان گذشتند و یک لحظه آرام ننشسته و نهراسیدند؛

تا انقلاب اسلامی پیروز شد و ماند و سربلند و سرافراز قد برافراشت و به دست ما رسید.

امروز نیز این شجره طیبه برای ماندن و بالندگی و سر به آسمان ساییدن؛

به ایثار و مجاهدت خالصانه و بی‌ادعای من و تو نیاز دارد.

چشم براه گام‌های استوارتان هستیم….